FAIL (the browser should render some flash content, not this).

در شما میتوانید در هر ساعت از روز به بخش مدیریت وارد شده و وب سایت خود را بروز رسانی نمایید. شما میتوانید با ورود به بخش مدیریت جوملا عملیاتی از جمله اضافه کردن مطالب ، تصاویر ، فیلم ، موزیک و ... را براحتی انجام داده و بهترین استفاده را از وب سایت خود داشته باشید. بخش مدیریت فارسی جوملا، کاملا ترجمه شده و گرافیکی و ساده میباشد. پس نگران مدیریت سایت خود نباشید.